Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

15/08/2017
Ban quản lý các KCN ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch phòng, chồng lụt bão, hạn chế thiên tai đến năm 2020 tại các KCN tỉnh Hà Nam
17/02/2017
Thực hiện Kế hoạch số 3240/KH-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Ban quản lý các khu công nghiệp xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của đơn vị như sau:
17/02/2017
Căn cứ Kế hoạch số 3033/KH-UBND ngày 13/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017, Ban quản lý các khu công nghiệp xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 như sau:
17/02/2017
Thực hiện Kế hoạch số 3239/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Ban quản lý các khu công nghiệp xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 của đơn vị như sau:
17/02/2017
Thực hiện Kế hoạch số 3033/KH-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Ban quản lý các khu công nghiệp triển khai Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính trong năm 2017 của đơn vị như sau:
05/10/2016
Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp
29/09/2016
Ngày 22/9/2016 Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 879/KH-BQLKCN về việc kiểm tra công vụ đối với các phòng, đơn vị trực thuộc năm 2016.
30/08/2016
Nhân dịp khai giảng năm học 2016 - 2017, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi và động viên các cháu trong học tập, Ban Chấp hành Chi đoàn Ban quản lý các KCN tỉnh xây dựng Kế hoạch chương trình “Vui Tết Trung thu và trao quà động viên các cháu nhân dịp khai giảng năm học 2016 - 2017”
13/07/2016
Ban quản lý các KCN - Đơn vị Trưởng khối thi đua kinh tế ngành năm 2016 ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.
31/12/2015
Ngày 28/12/2015 Ban quản lý các KCN tỉnh ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016.
12
Previous Page 1-15 Next Page