Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Miễn thuế nhập khẩu linh kiện y tế ưu tiên nghiên cứu chế tạo

Miễn thuế nhập khẩu linh kiện  y tế ưu tiên nghiên cứu chế tạo

 Hàng hóa là linh kiện y tế sẽ được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày dự án bắt đầu sản xuất, lắp ráp nếu đủ 2 điều kiện:


- Linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo;
- Thuộc loại trong nước chưa sản xuất được.

Nội dung này được quy định tại Quyết định 54/2014/QĐ-TTg, và sẽ được chính thức áp dụng từ ngày 15/11/2014.