Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
Ngày 11/3/2014, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 02/KH-BQLKCN về việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam.

 

Số hiệu

02/KH-BQLKCN

Trích yếu nội dung

Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

Chi tiết văn bản

 

Ngày ban hành

11/3/2014

Ngày có hiệu lực

11/3/2014

Hình thức văn bản

Kế hoạch

Lĩnh vực

 

Cơ quan ban hành

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

Người duyệt

Trần Xuân Dưỡng - Trưởng ban

Download

Kế hoạch (.pdf)