Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn mới về tạm trú

Hướng dẫn mới về tạm trú

 Ngày 09/09 vừa qua, Bộ Công an ban hành Thông tư 35/2014/TT-BCA hướng dẫn cụ thể đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, theo đó:


- Thời hạn của sổ tạm trú tối đa 24 tháng (trước đây không xác định thời hạn)
- Cụ thể thủ tục gia hạn tạm trú: trong vòng 30 ngày trước khi hết hạn tạm trú phải nộp hồ sơ gian hạn, gồm:
+ Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân thân;
+ Sổ tạm trú;
+ Riêng học sinh, sinh viên, học viên hay người lao động ở tập trung thì phải có văn bản đề nghị gia hạn kèm theo danh sách;
Thời hạn gia hạn là 02 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ.

Ngoài ra TT còn quy định về đăng ký thường trú; thông báo lưu trú; khai báo tạm vắng...

Thông tư có hiệu lực từ 28/10/2014 và thay thế 52/2010/TT-BCA.