Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hỗ trợ doanh nghiệp trong nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực

Thông tin chuyên ngành Quản lý hoạt động các Doanh nghiệp  
Hỗ trợ doanh nghiệp trong nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực
Xác định công tác tư vấn, giới thiệu việc làm là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, với mục tiêu góp phần tích cực ổn định thị trường lao động, hỗ trợ doanh nghiệp trong nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực và trợ giúp người lao động ổn định việc làm, năm qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) tỉnh đã tăng cường khảo sát và khai thác thị trường lao động, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ và lưu động để phát huy vai trò là cầu nối cung cầu lao động giữa các doanh nghiệp với người lao động.

 

 

 

Trong năm 2014, Trung tâm DVVL tỉnh đã tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề xuất khẩu lao động và du học thường xuyên tại trung tâm và các văn phòng đại diện là 2.312 lượt người; số người được giới thiệu việc làm tại phiên giới thiệu việc làm là 909 lượt người. Trong năm đã có 512 đơn vị, doanh nghiệp đến đăng ký tuyển dụng thường xuyên tại trung tâm và các văn phòng đại diện; 280 đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm; số lần tổ chức phiên giao dịch việc làm, hội nghị tư vấn việc làm 21 lần.

Để hỗ trợ nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp Hòa Mạc (Duy Tiên) và các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Trung tâm DVVL tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành lập đoàn khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động tại 102 doanh nghiệp và đã giới thiệu được 2.244 lao động vào các doanh nghiệp.

Nhằm tạo điều kiện cho người lao động và các đơn vị, doanh nghiệp có thể đăng ký thông tin dự tuyển, các nội dung tuyển dụng của mình ở mọi nơi, mọi lúc, giảm thiểu những chi phí đi lại, thời gian khi tham gia tuyển dụng và dự tuyển trực tiếp, Trung tâm DVVL tỉnh đã quản lý và vận hành hiệu quả hoạt động của 02 Website: Vlhanam.vieclamvietnam.gov.vn và vieclamhanam.vn. Đồng thời, triển khai tích cực công tác phối hợp giữa khảo sát thông tin thị trường lao động với tư vấn, giới thiệu việc làm.

Ngoài chức năng tư vấn, giới thiệu việc làm, Trung tâm DVVL tỉnh còn chú trọng công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tới người lao động và người sử dụng lao động, giúp người lao động, người sử dụng lao động hiểu sâu về bản chất của chính sách BHTN; tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHTN cho hơn 150 doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức phát tờ rơi, tuyên truyền bằng xe lưu động… tổ chức hội nghị tọa đàm 03 bên để làm tốt công tác phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc thực hiện công tác chi trả kịp thời cho người lao động được hưởng chế độ BHTN. Trung tâm làm tốt công tác giải quyết kịp thời, chính xác chế độ chính sách cho người lao động, góp phần giúp người lao động bị thất nghiệp ổn định cuộc sống, sớm quay lại thị trường lao động thông qua công tác tư vấn giới thiệu việc làm. Bên cạnh đó, Trung tâm DVVL tỉnh còn mở rộng liên kết với các đơn vị liên quan khảo sát, tư vấn học nghề cho người lao động; liên hệ với các trường, cơ sở đào tạo nghề trong và ngoài tỉnh nắm thông tin chỉ tiêu đào tạo nghề để tư vấn học nghề cho người lao động.

 Để giải quyết việc làm cho người lao động, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và giúp các doanh nghiệp trong nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực, thời gian tới Trung tâm DVVL tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của sàn giao dịch việc làm điện tử và các sàn giao dịch việc làm vệ tinh, đặc biệt nâng cao về chất lượng cung ứng lao động cho các đơn vị, doanh nghiệp, ưu tiên hình thức cung ứng và giới thiệu việc làm thông qua các website nhằm tạo điều kiện giảm thời gian và chi phí đi lại cho cả nhà tuyển dụng và người lao động; tăng cường công tác bám sát cơ sở, thu thập thông tin về thị trường lao động tại các địa phương để làm cơ sở dự nguồn, tăng cường công tác hỗ trợ tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách BHTN và tổ chức tiếp nhận, giải quyết, xử lý kịp thời hồ sơ hưởng chế độ thất nghiệp của người lao động, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tư vấn giới thiệu việc làm và nghề học cho người lao động bị thất nghiệp./.

 

Hải Hà