Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Sản xuất máy móc, thiết bị và cụm chi tiết cho các ngành sản xuất ô tô, xe máy, công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến, điện, nước (năm 2015)

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Dự án đầu tư đang chuẩn bị triển khai  
Dự án Sản xuất máy móc, thiết bị và cụm chi tiết cho các ngành sản xuất ô tô, xe máy, công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến, điện, nước (năm 2015)

 

Tên dự án: Sản xuất máy móc, thiết bị và cụm chi tiết cho các ngành sản xuất ô tô, xe máy, công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến, điện, nước (năm 2015).

Lĩnh vực: Cơ khí.

Thời gian thực hiện: 2015.

Địa điểm thực hiện: Các KCN Đồng Văn I,II,III, Kim Bảng, Thanh Liêm, Châu Sơn, các CCN Tây Nam Phủ Lý, Yên Lệnh, Kiện Khê, Hòa Hậu, KCN Tây Đáy, huyện Thanh Liêm.

Tình trạng dự án: Đang chuẩn bị triển khai.