Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DỰ ÁN SINFONIA MICROTEC VIỆT NAM

DỰ ÁN SINFONIA MICROTEC VIỆT NAM

 1. Tên dự án: SINFONIA MICROTEC VIỆT NAM tại KCN Đồng Văn II, huyện Duy Tiên

2. Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH SINFONIA MICROTEC

 3. Mục tiêu chính: Sản xuất, gia công, lắp ráp bộ li hợp điện từ với quy mô 14.342.974 sản phẩm/năm.

4. Địa điểm đầu tư: Khu công nghiệp Đồng Văn II

5. Diện tích đất: 14.199 m2.

6.Tổng vốn đầu tư: 8.000.000 USD.

7. Tiến độ thực hiện dự án: 11 tháng

8. Tình trạng dự án: Đang triển khai

Xem chi tiết thông tin dự án tại đây hanam.gov.vn/bqlckcn/TaiLieu/Năm 2014/Thang 12/Sinfonia.doc