Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI NASACO HÀ NAM

DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI NASACO HÀ NAM

 1. Tên dự án: NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI NASACO HÀ NAM tại KCN Hòa Mạc, huyện Duy Tiên

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Nasaco Hà Nam

3. Mục tiêu chính: Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi.

4. Địa điểm đầu tư: Khu công nghiệp Hòa Mạc

5. Diện tích đất: 40.000 m2.

6.Tổng vốn đầu tư: 366.263.173.000 VND.

7. Tiến độ thực hiện dự án: 18 tháng

8. Tình trạng dự án: Đang triển khai

Xem chi tiết thông tin dự án tại đây hanam.gov.vn/bqlckcn/TaiLieu/Năm 2014/Thang 12/Nasaco.doc