Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác thực hiện đầu tư hạ tầng tại các KCN trong tháng 4

Thông tin chuyên ngành Quy hoạch, xây dựng và phát triển hạ tầng  
Công tác thực hiện đầu tư hạ tầng tại các KCN trong tháng 4

* Công tác giải phóng mặt bằng tại KCN Đồng Văn I mở rộng:

- Đối với địa bàn xã Bạch Thượng:

 Đã có 03/07 hộ dân có đất thổ cư bám tuyến đường D1 nhận tiền đền bù; 02/25 hộ dân có đất thổ cư bám tuyến đường N2 nhận tiền đền bù.

- Đối với địa bàn xã Yên Bắc:

 Hiện nay vẫn còn nghĩa trang của nhân dân thôn Vực Vòng nằm tại khu đất công nghiệp lô D chưa di chuyển được, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân di chuyển.

- KCN Đồng Văn III:

Tổ chức bàn giao mốc giới tại thực địa cho Hội đồng GPMB huyện Duy Tiên và đang tiến hành thống kê, kiểm kê các hộ dân có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng của 2 xã Tiên Nội, Hoàng Đông.

* Công tác thực hiện dự án đầu tư xây dựng thuộc KCN Đồng Văn I mở rộng:

- Đang tiếp tục san nền các khu đất công nghiệp lô B+D, lô C. Cụ thể:

+ Lô D với diện tích 8,05 ha đã san lấp được khoảng 98% diện tích (còn khoảng 2500m2 diện tích đất nghĩa trang thôn Vực Vòng nằm tại lô D chưa san lấp được).

+ Lô B với diện tích 7,5 ha đến nay đã san lấp được khoảng 97% diện tích.

+ Lô C có diện tích 28,45 ha đã san lấp trên 97% diện tích.

- Triển khai thi công đổ lớp cấp phối đã dăm lớp 1 tuyến đường N1 (đoạn A-B).

Phối hợp với Ban GPMB huyện Duy Tiên thực hiện thanh quyết toán chi phí GPMB.