Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác thực hiện đầu tư hạ tầng tại các KCN (trong tháng 5)

Thông tin chuyên ngành Quy hoạch, xây dựng và phát triển hạ tầng  
Công tác thực hiện đầu tư hạ tầng tại các KCN (trong tháng 5)

 

Công tác thực hiện đầu tư hạ tầng tại các KCN trong tháng 5, cụ thể như sau:

a) Công tác giải phóng mặt bằng:

 

* Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng:

- Đối với địa bàn xã Bạch Thượng:

+ Đã có 6/7 hộ tại thôn Thần Nữ có đất thổ cư bám tuyến đường D1 nhận tiền đền bù, trong đó đã tháo dỡ và di dời được 3 hộ.

+ Đối với 25 hộ đất thổ cư tại thôn Thần Nữ có đất thổ cư bám tuyến đường N2 đến nay đã có 07/25 hộ nhận tiền đền bù, còn lại 18 hộ chưa nhận tiền đền bù.

- Đối với địa bàn xã Yên Bắc:

 Hiện nay Chi bộ và nhân dân thôn Vực Vòng vẫn chưa nhất trí về việc di chuyển nghĩa trang của nhân dân thôn Vực Vòng nằm tại khu đất công nghiệp lô D chưa di chuyển được. Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và UBND xã vẫn đang tiếp tục vận động nhân dân trong việc di chuyển nghĩa trang.

 

* Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng (khu đất 11,7 ha của Công ty Giống cây trồng trung ương):

Hiện nay đang thực hiện cắm mốc ranh giới thu hồi đất và trích đo địa chính phục vụ công tác thu hồi đất đồng thời bàn giao cho công ty giống cây trồng  Trung ương  diện tích 3ha để  thực hiện dự án .

 

* Khu công nghiệp Đồng Văn III:

Hiện nay Hội đồng GPMB đang tiến hành công khai biên bản kiểm kê, kiểm đếm các hộ dân có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng của 2 xã Tiên Nội và xã Hoàng Đông.

b) Công tác thực hiện dự án đầu tư xây dựng thuộc KCN Đồng Văn I mở rộng:

Đang triển khai tiếp tục san nền các khu đất công nghiệp lô B+D, lô C. Cụ thể:

 

+ Lô D với diện tích 8,05 ha đã san lấp được khoảng 98% diện tích(còn khoảng 2500m2 diện tích đất nghĩa trang thôn Vực Vòng nằm tại lô D chưa san lấp được).

+ Lô B với diện tích 7,5 ha đến nay đã san lấp được khoảng 98% diện tích.

+ Lô C có diện tích 28,45 ha đã san lấp được khoảng 98% diện tích.