Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác quản lý quy hoạch xây dựng tại KCN (trong tháng 5)

Thông tin chuyên ngành Quy hoạch, xây dựng và phát triển hạ tầng  
Công tác quản lý quy hoạch xây dựng tại KCN (trong tháng 5)

Công tác quản lý quy hoạch xây dựng tại KCN trong tháng 5 cụ thể như sau:

Hướng dẫn và thực hiện thủ tục hành chính về quy hoạch xây dựng cho các doanh nghiệp trong KCN. Cụ thể: thẩm định thiết kế cơ sở cho 2 doanh nghiệp, cấp chứng chỉ quy hoạch cho 4 doanh nghiệp, phê duyệt mặt bằng quy hoạch tổng thể cho 2 doanh nghiệp và cấp phép xây dựng cho 1 doanh nghiệp.

Chuẩn bị tài liệu thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN Đồng Văn I mở rộng.

Tham gia góp ý kiến đề án quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội, dự thảo điều chỉnh cao độ san nền Quy hoạch kẹp giữa Quốc lộ 1A và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.