Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác quản lý quy hoạch xây dựng tại KCN (trong tháng 4)

Thông tin chuyên ngành Quy hoạch, xây dựng và phát triển hạ tầng  
Công tác quản lý quy hoạch xây dựng tại KCN (trong tháng 4)

Thẩm định thiết kế cơ sở và phê duyệt mặt bằng quy hoạch tổng thể cho 02 Công ty: Hùng Hạnh và cổ phần phát triển Hà Nam.

Cấp chứng chỉ quy hoạch cho một số Công ty: Quản lý khai thác KCN Hòa Mạc, phát triển Hà Nam….; Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty TNHH Nissho Việt Nam, công ty Quản lý khai thác KCN Hòa Mạc

Tổ chức hội nghị thống nhất khối lượng đã đầu tư xây dựng tuyến đường D2 của KCN Đồng Văn I mở rộng làm căn cứ điều chỉnh tim tuyến.

 Đi thực tế KCN nắm bắt thông tin, tình hình quy hoạch xây dựng tại các KCN, các doanh nghiệp trong KCN.