Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật và cung cấp dịch vụ trong KCN (trong tháng 5)

Thông tin chuyên ngành Quy hoạch, xây dựng và phát triển hạ tầng  
Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật và cung cấp dịch vụ trong KCN (trong tháng 5)

 

Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật và cung cấp dịch vụ trong KCN trong tháng 5 cụ thể như sau:

Thường xuyên theo dõi và giải quyết kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp trong KCN liên quan đến hạ tầng kỹ thuật như điện, nước. Tại KCN Đồng Văn I, Đồng Văn II, KCN Hoà Mạc, KCN Châu Sơn và CCN Tây Nam xảy ra hiện tượng mất điện theo kế hoạch, riêng KCN Đồng Văn I đã có hiện tượng mất điện không thông báo trước. Việc cấp nước được duy trì thường xuyên, áp lực nước cơ bản ổn định.

Kiểm tra và duy trì hệ thống thoát nước mưa và nước thải trong KCN đảm bảo tiêu thoát và chất lượng nước thải của doanh nghiệp khi xả ra hệ thống thoát nước chung KCN. Duy trì chế độ vận hành của Nhà máy xử lý nước thải KCN Đồng Văn I theo lịch trình.

Kiểm kê bàn giao hệ thống điện chiếu sáng trong KCN Đồng Văn I, Châu Sơn, CCN Tây Nam TP Phủ Lý cho công ty CP Môi trường và Công trình đô thị theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đội bảo vệ thực hiện tốt công tác tuần tra canh gác đảm bảo an ninh trật tự trong các KCN.

Công tác quét dọn, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh dải phân cách được thực hiện thường xuyên đảm bảo mỹ quan trong các KCN.

Đôn đốc các doanh nghiệp nộp tiền sử dụng hạ tầng 6 tháng đầu năm 2014, tiền xử lý nước thải quý I/2014 và nợ đọng của những năm trước.