Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật và cung cấp dịch vụ trong KCN (trong tháng 4)

Thông tin chuyên ngành  
Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật và cung cấp dịch vụ trong KCN (trong tháng 4)

Thường xuyên theo dõi và giải quyết kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp trong KCN liên quan đến hạ tầng kỹ thuật như điện, nước. Tại KCN Đồng Văn I, Đồng Văn II, Hoà Mạc việc cấp điện vẫn diễn ra bình thường; KCN Châu Sơn và CCN Tây Nam TP Phủ Lý mở rộng vẫn còn hiện tượng mất điện, nguyên nhân do sự cố cấp đầu nguồn Công ty Nhựa Đông Á bị nổ. Ban đã có ý kiến với Công ty Điện lực Hà Nam và đã cho đấu nối cấp điện trở lại cho doanh nghiệp. Việc cấp nước được duy trì thường xuyên, áp lực nước cơ bản ổn định.

Kiểm tra và duy trì hệ thống thoát nước mưa và nước thải trong KCN đảm bảo tiêu thoát và chất lượng nước thải của doanh nghiệp khi xả ra hệ thống thoát nước chung KCN. Duy trì chế độ vận hành của Nhà máy xử lý nước thải KCN Đồng Văn I theo lịch trình.

Duy trì trực và vận hành, bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng trong các KCN.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đội bảo vệ thực hiện tốt công tác tuần tra canh gác đảm bảo an ninh trật tự trong các KCN.