Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác bảo vệ môi trường, quản lý đất đai trong KCN (trong tháng 5)

Thông tin chuyên ngành  
Công tác bảo vệ môi trường, quản lý đất đai trong KCN (trong tháng 5)

 

Công tác bảo vệ môi trường, quản lý đất đai trong KCN trong tháng 5 cụ thể như sau:

 

- Công tác bảo vệ môi trường:

 

Tiếp nhận và thực hiện các thủ tục hành chính về môi trường của các doanh nghiệp trong KCN. Cụ thể: Thông báo chấp thuận cam kết bảo vệ môi trường của công ty CP Cơ khí Trường Giang, tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM của 02 dự án (công ty TNHH Toàn Hưng, nhà máy xử lý nước thải tập trung tại KCN Hoà Mạc), phê duyệt báo cáo ĐTM dự án mở rộng nhà máy của công ty CP Hacera; tổ chức đoàn kiểm tra kết quả thực hiện các công trình biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành đối với 3 dự án (công ty TNHH Naria Vina, công ty Honda VN, công ty TNHH hệ thống dây dẫn Sumi VN).

Tiến hành kiểm tra nước thải của một số doanh nghiệp tại KCN Đồng Văn I, qua đó phát hiện hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH Mỹ nghệ Shine gặp sự cố và yêu cầu Công ty khẩn trương khắc phục sự cố đảm bảo xử lý nước thải đạt chuẩn trước khi thải ra hệ thống thu gom nước thải KCN.

Đi thực tế kiểm tra qua đó đôn đốc công ty TNHH Đồng kỹ thuật Korea VN khắc phục tình trạng mùi khét gây ra do quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy.

Lập báo cáo hiện trạng công tác bảo vệ môi trường KCN Châu Sơn và tham gia làm việc với Uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường Quốc hội khoá 13.

 

- Công tác quản lý đất đai:

Đôn đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh hồ sơ xin giao đất, thuê đất của Đồn PCCC Công an tỉnh, Công ty CP Hacera, công ty TNHH Nhôm ASean; Quyết định thu hồi đất của công ty TNHH Thời trang Ban Mai và thu hồi một phần diện tích đất của công ty CP Tâm Mỹ.

Tham gia đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác sử dụng đất và bảo vệ môi trường của công ty Nhôm Asean.