Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác bảo vệ môi trường, quản lý đất đai trong KCN (trong tháng 4)

Thông tin chuyên ngành  
Công tác bảo vệ môi trường, quản lý đất đai trong KCN (trong tháng 4)

 

- Công tác bảo vệ môi trường:

Tổ chức họp thẩm định báo cáo ĐTM đối với Công ty Myeongsung Vina – Hà Nam.

Thực hiện phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với Công ty TNHH Dream Plastic sau khi chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng thẩm định.

 

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 04 Công ty (công ty CP Hacera, công ty TNHH Toàn Hưng, công ty TNHH Showa Denko Rare VN, CN công ty Sao Thái Dương).

Chấp thuận bản cam kết bảo vệ môi trường cho Công ty TNHH Bất động sản Nippon Konpo Việt Nam.

 Tiến hành kiểm tra nước thải của một số doanh nghiệp tại KCN Đồng Văn I, qua đó yêu cầu Công ty TNHH Thời trang Việt Nam sửa chữa nâng cấp hệ thống xử lý nước thải xưởng mạ đạt theo tiêu chuẩn đã được quy định.

 

- Công tác quản lý đất đai:

Tham gia đoàn kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận tranh tra đối với một số doanh nghiệp về công tác quản lý đất đai.

Phối hợp với Sở TN&MT thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh ra Quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH thời trang Ban Mai và giao đất cho Công ty TNHH Dream Plastic.

 

Đôn đốc, hướng dẫn một số doanh nghiệp trong KCN khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xin thuê đất và cấp GCNQSDĐ theo quy định (công ty TNHH cơ khí Phú Nguyễn, công ty HBA, …)

Tổ chức bàn giao mốc ranh giới GPMB mở rộng Cụm CN Tân Nam thành phố Phủ Lý.