Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ chế, chính sách ưu đãi và khuyến khích đầu tư

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi vốn đầu tư  
Cơ chế, chính sách ưu đãi và khuyến khích đầu tư
Ngay từ  tháng 12 năm 2001 UBND Hà Nam đã ban hành Quy định “Về cơ chế và chính sách khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam” nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi để khuyến khích các thành phần kinh tế trong cả nước và nước ngoài đầu tư vào tỉnh, trong đó có các khu công nghiệp.

 

Theo Quy định này, tất cả các nhà đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở Việt Nam khi đầu tư vào Hà Nam đều được áp dụng đầy đủ các ưu đãi chung theo quy định của Nhà nước Việt Nam về thuế, đất đai, lao động... với những ưu đãi tối đa, thời gian ưu đãi dài nhất. Ngoài ra, nhà đầu tư tại Hà Nam còn được hưởng các ưu đãi đầu tư cụ thể khác theo chính sách khuyến khích trên địa bàn tỉnh.

 

Trong số các hoạt động được hưởng khuyến khích đầu tư có:

 

  • Đầu tư xây dựng mới các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình phúc lợi công cộng, công trình nhà ở tập trung đô thị, công trình văn hóa, khách sạn du lịch;

  • Đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất của các cơ sở hiện có;
  • Đầu tư di chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi khu vực đô thị theo yêu cầu bảo vệ môi trường và quy hoạch đô thị;
  • Đầu tư bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái;
  • Đầu tư phát triển các dịch vụ nghiên cứu, cơ sở thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học;
  • Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật để cho thuê trong phạm vi các khu công nghiệp cũng được khuyến khích và ưu đãi tối đa.

 

Ngoài ra các dự án đầu tư còn được áp dụng chế độ miễn, giảm tiền thuê đất tùy theo lĩnh vực đầu tư. Các dự án sản xuất, chế biến nông, lâm thủy sản và các dự án đẩu tư thí nghiệm nghiên cứu khoa học được giảm 50% giá thuê đất nói trên. Các dự án đầu tư nước ngoài, các dự án đầu tư nằm trong Danh mục A Nghị định 51/1999/NĐ-CP và các dự án đầu tư có sử dụng từ 50 lao động trở lên còn được miễn tiền thuê đất trong 10 năm và được giảm 50% tiền thuê đất trong 10 năm tiếp theo. Để khuyến khích việc thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh, nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài đang hoạt động tại Hà Nam, nếu thu hút được thêm nhà đầu tư mới về đầu tư tại tỉnh còn được giảm 50% tiền thuê đất trong suốt thời gian thực hiện dự án.

 

Chính quyền tỉnh Hà Nam còn khuyến khích các nhà đầu tư bằng chính sách hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhà đầu tư thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh mới trên địa bàn, sau khi được miễn giảm, giảm thuế theo quy định của Nhà nước còn được UBND tỉnh xem xét cấp (hoặc hỗ trợ) lại tối đa bằng 100% số thuế thu nhập doanh nghiệp thực nộp vào ngân sách nhà nước của doanh nghiệp với thời hạn tối đa là 5 năm kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế (để doanh nghiệp tái đầu tư hay nâng cao tay nghề cho công nhân). Các nhà đầu tư có dự án đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu cũng được thực hiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như đối với các dự án thành lập cơ sở mới và chỉ áp dụng đối với phần thuế thu nhập doanh nghiệp thực nộp tăng thêm do đầu tư mang lại.

 

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tăng hiệu quả đầu tư, UBND tỉnh còn có những quy định cụ thể để hỗ trợ về hạ tầng kỹ thuật. Theo đó, tại khu công nghiệp Đồng Văn UBND tỉnh có trách nhiệm đảm bảo việc thu hồi đất, chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ một phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp giao cho nhà đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng. Doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng chỉ được thu phí hạ tầng đối với nhà đầu tư và phí hạ tầng do UBND tỉnh quy định. Tại các khu công nghiệp khác, UBND tỉnh sẽ chịu trách nhiệm đầu tư kinh phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, đường giao thông) đến chân hàng rào.

 

Các nhà đầu tư kinh doanh nhà ở phục vụ khu công nghiệp được hoặc cho thuê đất để xây dựng, kinh doanh nhà ở với mức giá đất tối thiểu trong khung giá các loại đất và được chậm nộp tiền sử dụng hay thuê đất tối đa đến 7 năm.

    
Các chủ đầu tư, các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất – kinh doanh tại Hà Nam được vay vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh vay theo các quy định của Nhà nước.

 

Các dự án đầu tư sử dụng từ 50 lao động trong tỉnh trở lên và ưu tiên tuyển chọn lao động tại nơi giao đất cho doanh nghiệp được tỉnh hỗ trợ kinh phí để đào tạo dạy nghề (có chứng chỉ nghề) với mức 300.000 đồng/người.

 

Các dịch vụ thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông, tài chính, ngân hàng, vệ sinh môi trường sẽ được triển khai phục vụ cho các hoạt động của các nhà đầu tư. Các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh có trách nhiệm cung cấp miễn phí những thông tin cần thiết (không thuộc danh mục bí mật) cho nhà đầu tư khi nghiên cứu cơ hội đầu tư, xúc tiến thương mại và chuẩn bị hồ sơ dự án đầu tư.

 

UBND tỉnh đảm bảo an ninh, trật tự- an toàn xã hội trong khu công nghiệp tập trung Đồng Văn và các địa điểm có dự án đầu tư, giải quyết thỏa đáng quyền lợi cho nhà đầu tư khi có thay đổi quy định làm thiệt hại đến lợi ích của nhà đầu tư.