Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các lĩnh vực ưu tiên mời gọi đầu tư

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi vốn đầu tư  
Các lĩnh vực ưu tiên mời gọi đầu tư

 

Tỉnh Hà Nam ưu tiên thu hút các dự án đầu tư không gây ảnh hưởng xấu tới môi trường, có công nghệ tiến tiến, đảm bảo hiệu quả đầu tư. Trong đó ưu tiên một số lĩnh vực sau:

- Đối với sản xuất công nghiệp: các sản phẩm cơ khí chế tạo, lắp ráp, các sản phẩm điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, công nghiệp phụ trợ và các lĩnh vực công nghiệp khác.

- Đối với lĩnh vực đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, thương mại dịch vụ:

+ Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp

+ Đầu tư hạ tầng khu đô thị, thương mại dịch vụ.

- Đối với lĩnh vực y tế, giáo dục

+ Các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề.

+ Các bệnh viện chất lượng cao.

- Đối với lĩnh vực môi trường

+ Cung cấp nước sạch cho các khu công nghiệp, đô thị.

+ Xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải tập trung.