Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình quân mỗi doanh nghiệp trong cụm công nghiệp nộp ngân sách 200 triệu đồng/ha/năm

Thông tin chuyên ngành Quản lý hoạt động các Doanh nghiệp  
Bình quân mỗi doanh nghiệp trong cụm công nghiệp nộp ngân sách 200 triệu đồng/ha/năm

 

 

 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 16 trong tổng số 25 cụm công nghiệp (CCN) đã được quy hoạch (bao gồm CCN, CCN - tiểu thủ công  nghiệp huyện, thành phố, cụm tiểu thủ công nhiệp làng nghề xã, thị trấn) đang hoạt động. Hiện tại các CCN này thu hút được 156 dự án (gồm 134 dự án của doanh nghiệp, 22 dự án của hộ kinh doanh) đầu tư sản xuất kinh doanh các ngành nghề: Sản xuất bột đá, cọc bê tông, mây tre đan, mộc dân dụng, dệt may, chế biến nông sản, thức ăn chăn nuôi… Trong số các doanh nghiệp đầu tư có 120 dự án đã đi vào hoạt động, 20 dự án đang đầu tư xây dựng, còn lại 16 dự án chưa triển khai hoặc tạm dừng hoạt động. Diện tích đất thuê của các doanh nghiệp là 182,7ha, trong đó đã thực hiện xây dựng 123,2ha; còn lại là diện tích để trống, tự cho thuê và chưa xây dựng. Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn, thời gian qua, doanh nghiệp trong CCN đã có nhiều đổi mới trong sản xuất kinh doanh, duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động. Bình quân mỗi doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước trên 200 triệu đồng/ha/năm./.