Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Biểu lệ phí giải quyết thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính Mức thu các loại phí tại bộ phận tiếp nhận giao trả hồ sơ  
Biểu lệ phí giải quyết thủ tục hành chính
(Theo Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6  năm 2014  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

 

STT

Nội dung

Lệ phí

I

Lĩnh vực Quản lý Môi trường - Đất đai

 

1

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

5.000.000 VNĐ/1 báo cáo

 

2

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại

bằng 50% mức thu lần đầu (tức là 2.500.000 VNĐ/1báo cáo lập lại)

II

Lĩnh vực Quản lý Doanh nghiệp

 

1

Thủ tục đăng ký nội quy lao động đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp

Không thu phí

 

2

Lệ phí cấp mới Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp

400.000 đồng/một giấy phép

3

Lệ phí cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp

300.000 đồng/một giấy phép

 

4

Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Không thu phí

 

III

Lĩnh vực Quản lý Quy hoạch - Xây dựng

 

1

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng trong khu công nghiệp

100.000VNĐ/1 giấy phép

2

Thủ tục Gia hạn Giấy phép xây dựng trong khu công nghiệp

Không thu phí

 

3

Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép xây dựng trong khu công nghiệp

Không thu phí

 

 

 

 

Tin liên quan