Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Biểu lệ phí giải quyết TTHC

Thủ tục hành chính Mức thu các loại phí tại bộ phận tiếp nhận giao trả hồ sơ  
Biểu lệ phí giải quyết TTHC

Biểu lệ phí giải quyết TTHC (Theo Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày  06  tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch  Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam)