Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban quản ký các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận điều chỉnh dự án nhà máy NODA KOGYO Việt Nam

Thông tin chuyên ngành Quản lý hoạt động các Doanh nghiệp  
Ban quản ký các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận điều chỉnh dự án nhà máy NODA KOGYO Việt Nam

 Căn cứ hồ sơ điều chỉnh dự án nhà máy NODA KOGYO Việt Nam của Công ty TNHH Noda Kogyo. Ngày 11/5/2017, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp giấy chứng nhận điều chỉnh dự án của nhà máy NODA KOGYO Việt Nam của Công ty TNHH Noda Kogyo với nội dung điều chỉnh là tăng tổng vốn đầu tư 1,250 triệu USD, từ 1,4 triệu USD lên thành 2,650 triệu USD.