Skip Ribbon Commands
Skip to main content

10 cam kết của tỉnh với nhà đầu tư

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi vốn đầu tư  
10 cam kết của tỉnh với nhà đầu tư

(1). Cung cấp đủ điện 24/24 giờ cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp;

(2). Đảm bảo hệ thống cấp nước sạch và xử lý nước thải cho các doanh nghiệp;

(3). Cấp đất làm nhà ở cho công nhân;

(4). Thủ tục Hải quan thuận lợi;

(5). Giảm tối đa thời gian của các nhà đầu tư (không quá 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, nhà đầu tư  được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký kê khai thuế trên mạng, rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai thủ tục và mẫu hóa các văn bản …);

(6). Đáp ứng đủ lao động có chất lượng phù hợp cho các nhà đầu tư;

(7). Đảm bảo thủ tục và đáp ứng cho việc chuyển đổi phương án sản xuất và nhà đầu tư phụ trợ đi cùng;

(8). Không có đình công và bãi công;

(9). Đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài Doanh nghiệp;

(10). Thành lập đường dây nóng của Chủ tịch UBND tỉnh và giải quyết trực tiếp tức thì các thông tin từ các nhà đầu tư.