Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Công đoàn Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2017- 2022)

Tin tức – Sự kiện  
Đại hội Công đoàn Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2017- 2022)
Ngày 20/10/2017, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V (nhiệm kỳ 2017- 2022) với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Ban cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của cơ quan và cán bộ Công đoàn KCN.

 Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh, Chi ủy cơ quan sự phối hợp và tạo điều kiện của chính quyền, Công đoàn cơ quan Ban quản lý các KCN đã có những chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, bám sát Nghị quyết của Công đoàn cấp trên, Nghị quyết của Chi bộ, nhiệm vụ chính trị của cơ quan để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 đề ra.

Công chức, viên chức, người lao động phấn khởi, yên tâm công tác; chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên; nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.

Trong nhiệm kỳ, số lượng đoàn viên công đoàn không ngừng được tăng lên cả về số lượng và chất lượng tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều là đoàn viên công đoàn, đến nay tổng số công đoàn viên là 37 người trong đó có 16 công đoàn viên là nữ chiếm tỷ lệ 43,2% và 21 công đoàn viên là nam chiếm tỷ lệ 56,8 %.

Công đoàn viên là Đảng viên 26 đồng chí chiếm tỷ lệ 70,3%; Về trình độ đào tạo: Công đoàn viên có trình độ trên Đại học là 08 đồng chí chiếm tỷ lệ 21,6%, Công đoàn viên có trình độ Đại học 27 đồng chí chiếm 73 %; Công đoàn viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị 11 đồng chí chiếm 29,7%; Công đoàn viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị 10 đồng chí chiếm 27%.

Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với chính quyền thường xuyên quan tâm, động viên cán bộ, công chức, viên chức toàn cơ quan tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và hoàn thành tốt công việc chuyên môn được giao; đồng thời quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức và người lao động.

Thông qua các hoạt động công đoàn đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động nhằm không ngừng đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đổi mới của đất nước.

Hàng năm, BCH Công đoàn cùng Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện cho toàn thể đoàn viên công đoàn tham gia đầy đủ các lớp học tập, bồi dưỡng và quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, đồng thời động viên toàn thể đoàn viên công đoàn cơ quan hưởng ứng tích cực cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" bằng các phong trào, việc làm cụ thể, gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, BCH Công đoàn cũng đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan thường xuyên tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, qua đó tuyên truyền mục đích, ý nghĩ của ngày kỷ niệm; tuyên truyền về Nghị quyết Công đoàn Việt Nam khóa XI; Nghị quyết Công đoàn tỉnh Hà Nam; Nghị quyết Công đoàn viên chức tỉnh; tuyên truyền về tháng an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng tránh các tệ nạn xã hội, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm xây dựng quê hương, đất nước, cơ quan của công chức, viên chức, người lao động toàn cơ quan góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn tham gia hưởng ứng các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện, tương thân tương ái, đến ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, của tỉnh, của cơ quan phát động. Kết quả trong nhiệm kỳ vừa qua, đoàn viên công đoàn cơ quan đã tích cực tham gia đóng góp trích tiền, ngày công lao động ủng hộ các quỹ nhân đạo, bảo vệ trẻ em, đến ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng… với tổng số tiền hơn 40 triệu động.

Hàng năm, BCH Công đoàn đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, Đoàn thanh niên, nữ công tổ chức tặng quà nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, tết trung thu cho các cháu là con công chức, viên chức, người lao động cơ quan nhằm động viên các cháu chăm ngoan, học giỏi; tổ chức đi cho công chức, viên chức, người lao động tham quan, du lịch,…

Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức được Chi ủy, Thủ trưởng, BCH Công đoàn cơ quan quan tâm và tạo điều kiện, trong nhiệm kỳ qua đã cử 10 đồng chí tham gia học sau Đại học, 05 đồng chí tham gia học cao cấp lý luận chính trị, 12 đồng chí tham gia các lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, 14 đồng chí đi học các lớp bồi dưỡng đối tượng đảng…

Tại hội nghị Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn đã ký cam kết trách nhiệm và phát động các phong trào thi đua như: phong trào "xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu "; xây dựng mô hình “nụ cười công sở”; phong trào “chung tay xây dựng nông thôn mới”; phong trào "xanh, sạch, đẹp, giữ gìn vệ sinh, an toan lao động"; phong trào thi đua "giỏi việc nước, đảm việc nhà" đối với nữ đoàn viên công đoàn,  phong trào thi đua "cán bộ, công chức, viên chức tích cực nghiên cứu và học tập chuyên môn nghiệp vụ,; chủ động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao"; vận động, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau 01 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”,  Đại hội đã nghiêm túc thảo luận, đánh giá đúng thực trạng tình hình phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn của cơ quan. Đại hội đã chỉ ra những khó khăn, thách thức cần khắc phục, đổi mới trong phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ tới

Đại hội đã nhất trí số lượng Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 để bầu tại Đại hội là 05 đồng chí đồng thời cũng thảo luận một số chỉ tiêu phấn đấu, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

Một số hình ảnh tại Đại hội